Sobren les paraules, un èxit total. Un milió de gràcies a la Companyia Ximo Xamo, a l’Ajuntament de Sineu, i a tots els que heu col·laborat

b a Xamoxamo2