Actualment, els membres de la junta directiva som:

Marilena Torrens – Presidenta

Ma de Lluc Molina – Tresorera

Catalina Galmés – Secretària

Antònia Pol – Vocal

Catalina Santoyo – Vocal